Smuteční oznámení

Se zármutkem oznamujeme, že nás v neděli 9. 9. 2018 ve věku nedožitých 69 let navždy opustil člen akademické obce Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava pan doc. PhDr. PaedDr. Milan Sekanina, CSc.

 

Pan docent spojil svůj profesní život s VŠB-TU Ostrava, převážně působil na Ekonomické fakultě. Byl členem katedry ekonomie a zabýval se zejména Dějinami ekonomických učení a Dějinami národního hospodářství. Tato témata mu byla zároveň koníčkem. Následně se podílel na založení oboru Ekonomická žurnalistika a vedl katedru ekonomické žurnalistiky. V posledních letech působil na katedře marketingu a obchodu. Mezi studenty byl velmi oblíbený a vychoval mnoho absolventů, kteří jsou úspěšní v hospodářské praxi i v celostátních médiích. V roce 1998 stál u zrodu založení fakultního odborného ekonomického periodika Ekonomická revue. V letech 1998 – 2009 byl šéfredaktorem tohoto časopisu. Byl zajímavou osobností s kulturním rozhledem, která se výrazně podílela na rozvoji Ekonomické fakulty.

Připojujeme se k projevům účasti pozůstalým. Čest jeho památce. 

Poslední rozloučení se bude konat v pátek 14. 9. 2018 v 11.00 hod. ve smuteční obřadní síni krematoria ve Slezské Ostravě.

Za Ekonomickou fakultu VŠB-TUO

doc. Ing. Vojtěch Spáčil, CSc.
vedoucí katedry marketingu a obchodu

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal
děkan fakulty

 

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava