Rekonstrukce Ekonomické fakulty

Setkání akademické obce a zaměstnanců fakulty.

Vážení zaměstnanci,

dovolte, abychom Vás pozvali na setkání akademické obce a zaměstnanců naší fakulty, které se uskuteční v pátek 9. 3. 2018 v 9:00 hod. v místnosti A 325.

Tématem setkání je problematika Rekonstrukce Ekonomické fakulty.

Pro položení dotazů děkanovi lze využít následující odkaz http://bit.ly/ekf2018

 

Těšíme se na setkání s Vámi.

 

prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal, děkan EkF
Ing. Aleš Lokaj, Ph.D., předseda AS EkF       


© 2018 VŠB-TU Ostrava