Spolupráce Katedry managementu s Ústavem průmyslového inženýrství a informačních systémů Fakulty managementu a ekonomiky UTB ve Zlíně

Přílohy:
PI.cz.pdf

Katedra managementu navázala spolupráci s Ústavem průmyslového inženýrství a informačních systémů Fakulty managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně na neziskovém projektu Průmyslové inženýrství.cz, který je zaměřen na sdílení informací a vytvoření komunity lidí zaměřených na průmyslové inženýrství, procesní management a řízení podniků z různých hledisek. Portál Průmyslové Inženýrství.cz je určen zejména českým studentům, univerzitám, podnikům a odborníkům, kteří mají zájem o filozofii LEAN a všemu kolem ní.

Rádi bychom touto cestou oslovili na jedné straně akademiky/vědecké pracovníky, kteří by měli zájem podělit se s ostatními o své znalosti a zkušenosti formou článků (ať už něčeho nového nebo již někde zveřejněného), a na straně druhé také studenty, jež by se zapojili do tvorby vlastního obsahu (článků a videí), překládání zahraničních článků, titulkování zahraničních videí apod.

Bližší informace o projektu a kontakty na členy projektového týmu lze získat na jeho webových stránkách www.prumysloveinzenyrstvi.cz nebo na emailu lucja.matusikova@vsb.cz


© 2018 VŠB-TU Ostrava