Doktorské studium v akademickém roce 2018/2019

Informace uchazeče o možnostech doktorského studia.

Děkan Ekonomické fakulty VŠB – TU Ostrava

informuje uchazeče o možnostech doktorského studia v akademickém roce 2018/2019

Podmínky přijetí k doktorskému studiu:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského stupně
  • vykonání doktorské jazykové zkoušky
  • úspěšné absolvování přijímacího řízení

Konkrétní pravidla pro přijímací řízení k DRS pro akademický rok 2018/2019 na Ekonomickou fakultu VŠB–TU Ostrava jsou vyvěšena na úřední desce EkF, Sokolská třída 33, Ostrava a na www.ekf.vsb.cz.

Termín podání závazných přihlášek - do 18. 5. 2018

Termín konání jazykové zkoušky - 20. 6. 2018

Termín konání odborné přijímací zkoušky - 20. 6. 2018

Obory:

  • EKONOMIE
  • PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT
  • FINANCE
  • SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA

Podrobnější informace zájemci obdrží na adrese:

Oddělení doktorských studií, Ekonomická fakulta VŠB – TU Ostrava, Havlíčkovo nábř.. 38A, 702 00 Ostrava 1, e-mail: sylva.stankova@vsb.cz, tel.: 597 322 001


© 2018 VŠB-TU Ostrava