Výběrové řízení na zahraniční pobyty v ZS 2018/19 (mimo ERASMUS+) pro studenty EkF

VŠB – TU Ostrava umožňuje svým studentům vyjet na zahraniční studijní pobyt na některou z partnerských univerzit se "Stipendiem na podporu mobilit studentů VŠB-TUO" (viz příloha) nebo na univerzitu či pracovní stáž, kterou si student zařídí sám.

Studenti, kteří mají zájem vycestovat na studijní pobyt v zimním semestru 2018/19 musí vyjádřit svůj předběžný zájem e-mailem na adresu kamila.hueberova@vsb.cz.

Přihlášky je nutné odevzdat do 26. 2. 2018 na odd. 9230 - Mobility studentů v Porubě, (kontakt p. Marta Blaštíková, tel.: 597 324 333, e-mail: marta.blastikova@vsb.cz).

Požadavky na přihlášku jsou na www stránkách.

POZOR!!!!

Studenti EkF musí mít vykonány jazykové testy nebo mít jazykový certifikát tak, jak je uvedeno na www stránkách EkF "Studium v zahraničí". (Testy lze vykonat až po odevzdání přihlášky)


© 2018 VŠB-TU Ostrava