STÁŽISTA v EVROPSKÉM PARLAMENTU

Bruselská kancelář europoslance Jana Kellera vypisuje pro studenty se zájmem o problematiku evropské integrace výběrové řízení na pozici stážisty v Evropském parlamentu v rozsahu 6 týdnů pro období 9. dubna až 20. května 2018.

9. dubna – 20. května 2018

Bruselská kancelář europoslance Jana Kellera vypisuje pro studenty se zájmem o problematiku evropské integrace výběrové řízení na pozici stážisty v Evropském parlamentu v rozsahu 6 týdnů pro období 9. dubna až 20. května 2018.

Přihlášky se životopisem a motivačním dopisem (vyjadřujícím Váš zájem a tematické zaměření v průběhu stáže) zašlete emailem na adresu:  eva.polednikova@vsb.cz

Kandidáti, kteří postoupí do užšího výběru, budou následně kontaktováni.

Termín přihlášení: 23. února 2018

Bližší informace a zkušenosti ze stáží studentů oboru Eurospráva v EP v roce 2015, 2016 a 2017: http://ostravaep.blogspot.cz/.


© 2018 VŠB-TU Ostrava