STÁŽISTA v EVROPSKÉM PARLAMENTU

Bruselská kancelář europoslankyně Kateřiny Konečné vypisuje pro studenty se zájmem o problematiku evropské integrace výběrové řízení na pozici stážisty v Evropském parlamentu v rozsahu 6 týdnů v období 5. března až 13. dubna 2018.

5. března – 13. dubna 2018

Bruselská kancelář europoslankyně Kateřiny Konečné vypisuje pro studenty se zájmem o problematiku evropské integrace výběrové řízení na pozici stážisty v Evropském parlamentu v rozsahu 6 týdnů v období 5. března až 13. dubna 2018.

Přihlášky se životopisem a motivačním dopisem (vyjadřujícím Váš zájem a tematické zaměření v průběhu stáže) zašlete emailem na adresu:  eva.polednikova@vsb.cz

Kandidáti, kteří postoupí do užšího výběru, budou následně kontaktováni.

Termín přihlášení: 11. února 2018

Bližší informace a zkušenosti ze stáží studentů oboru Eurospráva v EP v roce 2015, 2016 a 2017: http://ostravaep.blogspot.cz/.


© 2018 VŠB-TU Ostrava