Slezská tvorba v Opavě si spolupráci s budoucími ekonomy pochvaluje

Vánoční ozdoby za 12 miliónů korun zhotovili v letošním roce zaměstnanci výrobního družstva Slezská tvorba v Opavě. Zhruba polovina produkce putuje na export. Největšími odběrateli jsou zákazníci v USA, Německu, Rakousku, Itálii, Francii, Švýcarsku a Holandsku.

Jakým směrem se Slezská tvorba bude ubírat v příštím období? To bylo téma semestrálních prací studentů Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě v zimním semestru 2015/2016. Aby studenti mohli předložit variantní návrhy opatření ke zvýšení růstového potenciálu výrobního družstva v časovém horizontu dvou let, předseda představenstva Jaroslav Veverka poskytl budoucím ekonomům všechny nezbytné podklady.

Sedm týmů ve finále
Semestrální práce zhotovilo pětadvacet dvoučlenných týmů. Sedm z nich postoupilo do finálového kola. Jakým konkrétním úkolům se studenti věnovali? Například Veronika Majerová s Petrou Ondřejovou se pokusily rozšířit sortiment o skleněné šperky a zdobení pomocí techniky fusing. Roman Bajger s Filipem Hanákem se snažili více proniknout na polský trh, Markéta Lindovská s Annou Frundinou se věnovaly vitrážové malbě a zjišťovaly možnosti exportu na Ukrajinu. Pavol Králik s Lukášem Stříbrným se pokusili zavést do výroby produkt na inhalaci tabákových výrobků. Ondřej Bečička s Anetou Dokoupilovou přemýšleli o dalších možnostech rozšíření maloobchodního prodeje v České republice a Nikola Ambrožová s Janou Běčákovou přišly s návrhem dekorativních výrobků ze skla, které by mohly mít úspěch na našem i zahraničním trhu.

„Úkol, který se týká reálné firmy, to je úplně něco jiného než psát práci obecně. Pro nás to bylo velmi motivující, protože jsme nahlédly přímo pod konkrétní výrobní pokličku. S Nikolou jsme přitom hledaly takové produkty, které se netýkají pouze zimní sezony,“ uvedla Jana Běčáková. Obě studentky navrhly skleněná dekorativní vajíčka, kahany, závěsné koule a svícny. „Přitom jsme se snažily neodklonit se od dlouholeté tradice ručních skleněných produktů. Prostřednictvím nových nápadů jsme chtěly zvýšit povědomí o tomto opavském družstvu a tím také zvýšit zájem o práci ve Slezské tvorbě,“ dodala Nikola Ambrožová.

Nápady studentů v šuplíku neskončí
„Potěšilo mne, že studenti přistupovali k tvorbě semestrálních prací opravdu zodpovědně,“ ocenil Jaroslav Veverka, předseda opavského výrobního družstva. „Podněty vysokoškoláků se budeme zabývat počátkem příštího roku. Určitě využijeme nápady Nikoly Ambrožové a Jany Běčákové. Sortiment jsme již o nové dekorativní výrobky ze skla rozšířili a v tomto úsilí budeme nadále pokračovat. Přitom se budeme zabývat i poznatky od dalších studentů. Navrhli zajímavé a přitom pro Slezskou tvorbu doposud netradiční výrobky. U nich ještě musíme vypracovat ekonomický a technologický rozbor realizace v podmínkách našeho družstva,“ dodal Jaroslav Veverka.

Zájem o spolupráci s dalšími firmami
Dlouholetou spolupráci s vedením opavského výrobního družstva si pochvaluje pedagožka ostravské Ekonomické fakulty Jindra Peterková, která se studentům věnuje v rámci předmětu Ekonomika a řízení podniku. „Rádi bychom navázali kontakt i s dalšími firmami Moravskoslezského kraje. Naši studenti větší propojení s výrobní praxí vítají a dosavadní zkušenosti ukazují, že takovýto druh spolupráce je prospěšný pro obě strany,“ zdůraznila pedagožka Ekonomické fakulty. (Psáno pro Novinky.cz)


© 2019 VŠB-TU Ostrava