Mezinárodní týden přednášek za účasti 41 pedagogů z celého světa

Jedenačtyřicet pedagogů z evropských univerzit, Japonska, Spojených států amerických a Austrálie přijalo pozvání na šestý ročník setkání International Week 2015, který Ekonomická fakulta Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě pořádá od 12. do 16. října 2015.
Budoucí ekonomové tak mají možnost poznat i jiné formy a metody výuky pedagogů z evropských a světových univerzit. Do Ostravy zavítali z Belgie, Gruzie, Kypru, Finska, Německa, Maďarska, Itálie, Japonska, Kazachstánu, Malty, Polska, Portugalska, Běloruska, Rumunska, Slovenska, Velké Británie, Ukrajiny a USA.
Například Věra Sikorová, studentka třetího ročníku oboru Účetnictví a daně, si nenechá ujít přednášku Khatuny Chapichadze o integračním procesu Gruzie do Evropské unie a NATO. Těší se i na názory Jana Libicha o ekonomické budoucnosti Evropy.
Lubomíra Honíšková, posluchačka druhého ročníku magisterského studia v oboru Národní hospodářství, svým spolužákům doporučila vystoupení japonského profesora Yusuke Matsuzawy. „Měla jsem možnost si ho poslechnout už loni. Věnuje se monetární politice. Tím, že zná dokonale japonskou kulturu a mentalitu, problematiku fundovaně vysvětlí se všemi důležitými aspekty, které ji ovlivňují,“ uvedla Lubomíra Honíšková. V letošním programu zahraničních pedagogů si určitě nenechá ujít přednášku amerického hosta Eda Hally o budování světoznámé značky Reebok.
Přednášky v angličtině
Pro vysokoškolské studenty je mezinárodní konference zároveň ideální příležitostí otestovat si úroveň znalosti angličtiny. „Účast na loňském International Week mi dodala odvahu v letním semestru 2015 vycestovat v rámci projektu Erasmus a studovat na belgické univerzitě v Liege, uvedla Věra Sikorová. „Z předmětů jsem si vybrala Audit, který se na naší Ekonomické fakultě učí až v magisterském navazujícím studiu. Přínosné byly rovněž hodiny věnované konsolidované účetní závěrce a mezinárodním účetním standardům. Ocenila jsem, že většina vyučujících byli externisté,“ dodala Věra Sikorová.
Lubomíra Honíšková během svého zahraničního studijního pobytu v Hannoveru si zdokonalila němčinu, zlepšila angličtinu a získala spoustu skvělých studijních materiálů. „Tím, že jsem letní semestr 2015 strávila v Hannoveru, mnohem více rozumím německé kultuře a také názorům místních občanů na evropské i celosvětové problémy,“ ocenila Lubomíra. „Zaujalo mne, že němečtí studenti jsou od malička vedeni k analytickému myšlení. Očekává se od nich, že budou vždy o dva kroky vpředu. Od teorie, která je jen základ, odvíjejí své vlastní úvahy a argumentace. V tomto směru máme ještě co dohánět,“ dodala studentka Ekonomické fakulty, která za vysokoškolským studiem do Ostravy přijela ze slovenského Zvolena. O svých poznatcích z hannoverské univerzity hovořila společně s dalšími účastníky zahraničních stáží na dopoledním úterním workshopu International Day, určeném zejména pro studenty, kteří o účasti v projektu Erasmus teprve uvažují. (Psáno pro Novinky.cz)


© 2018 VŠB-TU Ostrava