Praktické zkušenosti pomáhají studentům při hledání zaměstnání

Vysokoškolští studenti si stále více uvědomují, že získají-li praktické zkušenosti z firemní sféry již během svého vzdělávaní, jako absolventi pak budou mít mnohem lepší pozici při hledání zaměstnání.

Tuto skutečnost potvrdily i Anežka Kolúchová a Lucie Vozáková z prvního ročníku magisterského studia na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. 

Jak zvýšit loajalitu zákazníků
„Příležitostí spolupracovat s firmami máme v našem regionu nespočet. Jen je využít a nenechat se odradit případným prvním neúspěchem,“ uvedla Lucie Vozáková. „Předmět Ekonomika a řízení podniku nás v zimním semestru vyučovala skvělá pedagožka, která mimo jiné zprostředkovala setkání se zástupci potravinářské společnosti Bidvest Opava. Podrobně jsme se seznámili s hospodářskými výsledky tohoto předního tuzemského výrobce mražených sladkostí. Obdrželi jsme interní záznamy firemního hospodaření včetně grafů prodaného množství různých typů mražených výrobků, dále údaje o jejich distribuci, srovnání prodejů s konkurencí apod. Ve dvoučlenných týmech jsme se pak pustili do tvorby semestrálních prácí s konkrétním zadáním: Zlepšit ekonomické výsledky u rodinných balení zmrzliny posílením loajality zákazníků a zvýšením podílu tohoto osvěžujícího produktu na českém trhu o deset procent,“ dodala budoucí ekonomka.

Téma to nebylo snadné, nicméně zástupci Bidvestu se s pracemi studentů seznámili, vyhodnotili je a věcnými cenami a mraženými dobrotami odměnili čtyři nejúspěšnější dvojice. Bonus navíc tvořila vstupenka na exkurzi, při které se její účastníci také dozvěděli, do jaké míry budou jejich náměty využity v praxi.

Postřehy ze zahraniční služební cesty 
Sepětí s praxí je pro budoucí ekonomy důležité i při tvorbě bakalářských a magisterských závěrečných prací.  I když příležitosti v podnicích a firmách lze získat různými způsoby, například pomoci inzerátů, veřejné anonce, facebooku, twitteru apod., Anežka Kolúchová raději zvolila osobní návštěvu.  A uspěla ve společnosti Gascontrol v Havířově – Prostřední Suché. V obchodním oddělení se pustila do vyhledávání zahraničních firem ve Francii, Belgii a Švýcarsku, které pak oslovila motivačním dopisem s reklamním listem havířovské společnosti. „První reakce nenechaly na sebe dlouho čekat, firmy se zajímaly o naše produkty a některé připojily i pozvánku k návštěvě,“ uvedla studentka, která si pro písemnou korespondenci a telefonické rozhovory musela osvojit odborné technické výrazy nejen v českém, ale i francouzském jazyce.

Po dvouměsíčním působení ve firmě absolvovala se zástupci Gascontrolu zahraniční služební cesty do Lausanne, Ženevy a Lyonu. „Obchodní jednání byla na vysoké úrovni, prohlédli jsme si také výrobní prostory.  Jsem ráda, že se spolupráce postupně rozvíjí a já získávám stále nové zkušenosti z firemní praxe u nás i v zahraničí,“ dodala studentka.

Vítězná cena za studentskou esej
Poznatky ze svých firemních praxí Lucie Vozáková s Anežkou Kolúchovou sepsaly a skvěle  uspěly v klání o nejlepší studentskou esej. Stalo se součástí 22. ročníku soutěže Manažer roku a uspořádala ji Česká manažerská asociace ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Vítězné diplomy koncem dubna obdrželi tři vysokoškoláci:  Dvě studentky z ostravské Ekonomické fakulty a Patrik Borýsek z VŠE Praha. (Psáno pro Novinky.cz)


© 2018 VŠB-TU Ostrava