Poznatky absolventa Univerzity třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TUO

Po odchodu do starobního důchodu měl inženýr Jiří Hloužek najednou spoustu času. Chtěl ho smysluplně využít.

Po odchodu do starobního důchodu měl inženýr Jiří Hloužek najednou spoustu času. Chtěl ho smysluplně využít a hledal nějakou činnost, která by mu pomohla vedle jeho oblíbených pohybových aktivit (chůze, brusle, kolo) zbavit se pocitu izolovanosti souvisejícího s ukončením zaměstnání. Navíc si chtěl ještě rozšířit své vědění. Univerzita třetího věku na VŠB-TUO mu nabízela hned několik možností studia. Jako absolvent VŠE se Jiří Hloužek rozhodl pro Ekonomickou fakultu. V minulých dnech tříleté seniorské studium spolu se svými čtyřiašedesáti spolužáky úspěšně ukončil. S jakými poznatky?

 

„Mile mne překvapilo už samotné zahájení našeho studia. Takovou slavnostní imatrikulaci jsem opravdu nečekal. Těšil jsem se zejména na první přednášky věnované ekonomii a základům ekonomiky. Porovnával jsem je se znalostmi z mého vysokoškolského studia na VŠE a také s poznatky z praktického působení v různých řídících funkcích.  Zklamán jsem nebyl ani v jednom směru. A další přednášky?

 

  • Asi největšímu zájmu se těšil obor práva. Pedagogové nás seznámili se základy a terminologií práva, s dědickým právem, ochranou spotřebitele, komerčním pojištěním v praxi či právem sociálního zabezpečení, což je problematika, která se bezprostředně dotýká každého z nás.
  • Praktickým přínosem byl semestr, v němž jsme se zdokonalovali v práci s počítačem. Nejeden posluchač ocenil, že si významně rozšířil své uživatelské dovednosti.
  • O Evropské unie posloucháme ve zprávách několikrát denně, ale díky přednáškám s tímto zaměřením jsme se podívali více pod pokličku tohoto společenství. Seznámili jsme se s historií EU, jejími orgány, čelními představiteli, způsobem jednání atd.
  • Nenudili jsme se ani při přednáškách věnovaných psychologii, kdy jsme trochu nahlédli do duše člověka.
  • Ve zdravovědě jsme se mimo jiné dozvěděli, jak lépe pečovat o své zdraví, přínosná byla i přednáška o medicínském právu.
  • Většina posluchačů uvítala velmi podnětnou a zajímavou návštěvu v ostravském Integrovaném bezpečnostním centru a seznámila se s významem hipologie pro městskou policii.  Pochvalu si zaslouží i beseda s cestovatelem Jiřím Kolbabou o životě na ostrově Bali.

 

Tři roky našeho studia na Univerzitě třetího věku utekly jako voda. Za sebe mohu říci, že jsem blížícího konce studia litoval a proto jsem uvítal novou nabídku Ekonomické fakulty na další, tentokrát dvouleté studium. Program výuky se orientuje na ekonomickou oblast, počítačovou gramotnost, globalizovaný svět a také na nebezpečnou dluhovou past. Díky těmto lákavým tématům jsem neváhal ani okamžik, vyplnil přihlášku a už se těším na další studium Univerzity třetího věku.“

Text a foto: MTA

 

V Ostravě 29. dubna 2014


© 2019 VŠB-TU Ostrava