Vyrovnávací kurz matematiky B v LS 2017/18 se otevře.

Date and time: 27. 2. 2018, 15:50 - 22. 5. 2018, 18:15
Place: EkF VŠB TU - Ostrava, Sokolská třída 33, učebna B136, přízemí
GPS coordinates: 49.839337N; 18.291534E
Map:
V průběhu letního semestru 2017/18 (od 27.2.2018) bude jednou týdně (úterý od 16:00 do 18:15) organizován Vyrovnávací kurz matematiky B. Bližší informace o kurzu najdete v přiloženém letáku.

Kurz bude otevřen po přihlášení minimálně 20 studentů. Termín uzavření přihlášek je 25.2.2018 včetně.

Přihláška v podobě emailu na adresu pavel.hradecky@vsb.cz musí obsahovat tyto údaje:

Větu: Závazně se přihlašuji do úterního Vyrovnávacího kurzu matematiky v LS16/17.

Jméno a příjmení studenta.

Poštovní adresa přihlašujícího se studenta.

Emailová adresa přihlašujícího se studenta.

Typ studia: (prezenční, kombinované).

 

Kurzovné se hradí složenkou (peněžní poukázkou) nebo bankovním převodem na konto VŠB – TU Ostrava (možná je i elektronická podoba platby na mobilních zařízeních). V poznámce příkazu (ve zprávě pro příjemce) uveďte jméno studenta.

 

Příkaz k platbě musí obsahovat následující údaje:

název účtu adresáta: VŠB-TU Ostrava

název a sídlo peněžního ústavu: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 127089559/0300

variabilní symbol: 1511801

konstantní symbol: 0379

částka: 2200 Kč

 

Na setkání se těší Hradecký


© 2019 VŠB-TU Ostrava