Stáže a stipendia

Placené stáže i plné úvazky v KPMG

miniatura
11. 3. 2019
V KPMG právě otevíráme nové pozice v Auditu, Daňovém poradenství a Consultingu.

© 2019 VŠB-TU Ostrava