Doctoral Day 2018

Datum a čas konání: 20. 2. 2018, 14:15
Místo konání: Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava, E206
GPS souřadnice: 49.840055N; 18.293173E
Mapa:
Rádi bychom Vás seznámili s obsahem přijímacích zkoušek a také s pracovním životem studentů doktorského stupně a budoucích nositelů titulu Ph.D.

Během setkání vás přivítá proděkanka pro strategii, doktorská studia a vnější vztahy
prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, spolupráci školitele s doktorandy představí prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D. et Ph.D. a samozřejmě zde uvítáme zástupce doktorandů, kteří shrnou náplň studia – programy a obory, typy a způsob zkoušek na doktorském studiu, účast na tuzemských i zahraničních konferencích, zapojení se do řešení grantových soutěží a rozvojových projektů, možnosti výjezdu do zahraničí (Erasmus, letní školy), náročnost disertační práce atd. Akce Doctoral Day 2018 není určena pouze pro zájemce o tento typ studia, ale pro všechny, kteří chtějí pochopit náplň, náročnost, strasti i slasti doktorského studia. Přijďte na nevšední akci zažít všední den doktorandů, se kterými se dennodenně potkáváte ve výuce...

 

... 20. února 2018 v 14.15 h. v místnosti E206 (budova E).


© 2019 VŠB-TU Ostrava