Katedra ekonomie sbírá úspěchy ve výzkumu

Dr. Martin Hodula se umístil na předních místech ve dvou prestižních soutěžích udělovaných za výzkum.

Dr. Hodula je absolventem doktorského studijního programu Ekonomické teorie a v současné době působí na pozici odborného asistenta na Katedře ekonomie. Spoluautorem obou oceněných studií je Dr. Lukáš Pfeifer z České národní banky.

Ekonomové nejprve zvítězili v soutěži o Cenu prof. Františka Vencovského se studií „The Impact of Credit Boom and Economic Policy on Labour Productivity: a sectoral analysis“. Autoři ve své práci zkoumají dopad úvěrové aktivity bank na produktivitu práce napříč jednotlivými odvětvími české ekonomiky. Laureátem ceny se letos vůbec poprvé stal výzkumník z VŠB-TUO.

Soutěž o Cenu profesora Františka Vencovského pro ekonomy do 35 let pořádá Vysoká škola finanční a správní. Výsledky šestého ročníku byly vyhlášeny při příležitosti mezinárodní vědecké konference Konkurenceschopnost podniků v souvislosti s fiskální a monetární politikou 16. listopadu 2017.

Dr. Hodula se rovněž umístil na třetím místě v prestižní soutěži Mladý ekonom roku 2017 s prací „An Alternative Indicator for Setting the Countercyclical Capital Buffer under IRFS9: The Case of the Czech Republic“. V článku je představen nový indikátor finančního cyklu, který na rozdíl od dosud využívaných indikátorů odráží cyklická rizika spojená s novým konceptem a zohledňuje obezřetnost bank v průběhu finančního cyklu. Mezi minulými laureáty této ceny figuruje mnoho absolventů doktorského studijního programu Ekonomické teorie a bývalých či současných zaměstnanců Katedry ekonomie, např. Jan Frait (vítěz 1995), Martin Macháček (3. místo 1999) a Martin Melecký (vítěz 2004, 2. místo 2002, Cena Karla Engliše 2001 a 2000).

Ocenění Mladý ekonom roku je udělováno každoročně mladým ekonomům do 30 let. Cena byla slavnostně předána na Valném shromáždění České společnosti ekonomické, které se konalo 30. listopadu 2017.

Dr. Martin Hodula při předávání Ceny prof. Vencovského s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem.

Dr. Martin Hodula při předávání Ceny prof. Vencovského s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem

(zdroj: archiv M. Hoduly)

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava