Program MBA v českém jazyce

Od nového akademického roku 2017/2018 bude nově otevřen program MBA vyučovaný v českém jazyce.

Manažerský program MBA je forma dvouletého kombinovaného studia, který bude Ekonomická fakulta nabízet na základě dlouholeté zkušenosti s programy MBA od akademického roku 2017/18. Podmínkou pro přijetí do programu je vysokoškolské vzdělání (alespoň v bakalářském stupni) a praxi v managementu či řízení projektů v délce minimálně dva roky.

Úspěšným absolventům programu MBA bude předáno osvědčení o absolvování programu, vydané Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava, a udělen profesní titul MBA.


© 2018 VŠB-TU Ostrava