Vyrovnávací kurz matematiky A pro kombinovanou formu studia v ZS 2017/18 se OTEVŘE.

Datum a čas konání: 21. 10. 2017, 9:00 - 6. 1. 2018, 13:15
Místo konání: EkF VŠB TU - Ostrava, Sokolská třída 33, učebna A1103, přízemí
V průběhu zimního semestru 2017/18 (od 21.10.2017) bude některé soboty (od 9:00 do 13:15) organizován Vyrovnávací kurz matematiky pro kombinovanou formu studia. Bližší informace o kurzu najdete v přiloženém letáku.

 

************************************************************************************************

Kurzovné se hradí složenkou (peněžní poukázkou) nebo bankovním převodem na konto VŠB – TU Ostrava (možná je i elektronická podoba platby na mobilních zařízeních). V poznámce příkazu (ve zprávě pro příjemce) uveďte jméno studenta.

 

Příkaz k platbě musí obsahovat následující údaje:

název účtu adresáta: VŠB-TU Ostrava

název a sídlo peněžního ústavu: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 127089559/0300

variabilní symbol: 1511706

konstantní symbol: 0379

částka: 2200 Kč

 


© 2018 VŠB-TU Ostrava