VŠB –Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta

Katedra národohospodářská

logo_40_OK

pořádá v roce 40. výročí založení Ekonomické fakulty

ve spolupráci s

Katedrou ekonomie a veřejné správy

SLU-znacka-OPF-horizont

XV. ročník mezinárodní vědecké konference 

Hospodářská politika v členských zemích EU

8. až 10. listopadu 2017

Interhotel TATRA Kopřivnice

.

.

Keynote speakers

John Earle, George Mason University

Roberta Rabelotti,  University of Pavia

Filip Pertold, IDEA and CERGE-EI Prague

.

.

_____________________________________

Konference je pořádána s přispěním

 Nadačního fondu Karla Engliše.


© 2019 VŠB-TU Ostrava