Důležité informace a termíny

termín konání konference 6. - 7. září 2017
termín pro přihlášení a zaslání názvu příspěvku a abstraktu 14. červenec 2017
termín pro úhradu konferenčního poplatku 14. červenec 2017
termín pro zaslání příspěvku 18. srpen 2017
konferenční poplatek 3 900 Kč
bankovní spojení KB Ostrava, a.s. 
Nádražní 1698/12
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
Číslo účtu: 83239761/0100
Název účtu: Nadační fond Karla Engliše
IBAN: CZ6401000000000083239761 
SWIFT: KOMBCZPP
Variabilní symbol: 154,
Informace pro příjemce: příjmení a jméno účastníka
 
 


V případě hromadné úhrady konferenčního poplatku za více účastníků, prosíme, informujte organizační výbor emailem, za které účastníky byla platba provedena.

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací. Účast náhradníka je možná.

Daňový doklad o zaplacení registarčního poplatku bude předán při prezenci v den zahájení konference.

Sborník příspěvků v tištěné verzi bude po konferenci distribuován poštou těm účastníkům, kteří o tištěnou verzi zažádali v přihlášce a uhradili konferenční poplatek.


© 2018 VŠB-TU Ostrava