VŠB –Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Katedra financí

pořádá pod záštitou děkana fakulty

prof. Dr. Ing. Zdeňka Zmeškala

                                 logo1

 

 11. mezinárodní vědeckou konferenci

 

Finanční řízení podniků a finančních institucí

 6. - 7. září 2017

Ostrava, Česká republika
© 2018 VŠB-TU Ostrava