Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku
Akademičtí pracovníci Kč 3000,--
Studenti Kč 2000,--

Potvrzení o platbě vložného bude vystaveno při prezenci v den zahájení konference.

Vložné je možno uhradit pouze bankovním převodem.

Bankovní spojení

Adresa: Nadační fond Karla Engliše, Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava
Název banky: KB Ostrava
Číslo účtu: 83239761/0100
Variabilní symbol: jako variabilní symbol uveďte své účastnické číslo, které najdete po zaregistrování v Seznamu účastníků, jinak nebude možné Vaši platbu prokázat.
Specifický symbol: 115

Vzkaz příjemci: Příjmení účastníka a číslo v seznamu účastníků.

Platby ze zahraničí

IBAN: CZ6401000000000083239761
SWIFT: KOMBCZPPXXX

Ubytování

Konferenční poplatek nezahrnuje ubytování. Ubytování si objednává a hradí každý účastník konference sám.