Skip to main content
Skip header

Study programme Marketing and Business

Information for applicants

The Master’s program Marketing and Business follows the bachelor's degree of the field and deepens its expertise in areas that are needed for marketing influencing the market and successful implementation of business activities. Philosophy of program is primarily built on the knowledge of marketing management and marketing applications (international marketing, product management, business marketing, digital marketing) and business skills (purchasing management, business strategies, foreign trade operations). Graduates of program can work as managers in the marketing and business department of manufacturing and trading companies. You can also find them in advertising, research and media agencies or may act as spokespersons in companies and institutions.

Hard skills

 • Znalost marketingové strategie pro vstup nového produktu na trh
 • Znalost strategie pro vstup na zahraniční trh
 • Znalost moderních nástrojů pro online marketing
 • Použití sociálních médií pro budování konkurenční pozice
 • Znalost klíčových slov pro SEO, content marketing, PPC
 • Tvorba marketingové strategie a marketingového plánu
 • Tvorba a vyhodnocení kampaní v online prostředí
 • Analysis of the marketing environment in domestic and international markets
 • Tvorba operací na zahraničních trzích
 • Znalost obchodní strategie a obchodního plánu
 • Analytical skills
 • Znalost sociálních médií
 • Tvorba strategie značky a analýza úspěšnosti značky
 • Znalost pokročilých statistických metod pro marketingový výzkum
 • Znalost marketingových nástrojů na business trzích
 • Řešení obchodních případů se zahraničím

Study curriculum

Detail information
Faculty Faculty of Economics
Type of study Follow-up Master
Language of instruction English
Code of the programme N0414A050002
Czech title of the programme Marketing a obchod
English title of the programme Marketing and Business
Regular period of the study 2 years
Coordinating department Department of Marketing and Business
Coordinator doc. Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Key words digital marketing
product management
business strategies
international marketing
marketing and business