Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozvojové projekty jsou podávány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava a zároveň s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Projekty FRVŠ (MŠMT)

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
RPP2021/12 Inovace předmětu Marketing tvorbou multimediálních materiálů pro distanční vzdělávání 2021 2021
RPP2021/37 Inovace předmětu Správní právo 2021 2021
RPP2021/62 Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial models 2021 2021
RPP2021/65 Inovace předmětu Institucionální ekonomie 2021 2021
RPP2021/71 Podpora distanční formy studia předmětu Finanční trhy II.A 2021 2021
RPP2021/72 Tvorba studijních materiálů multimediálního charakteru pro předmět Živnostenské právo 2021 2021
RPP2021/76 Multimediální materiály pro předmět Veřejný majetek 2021 2021
RPP2021/78 Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět magisterského stupně studia Oceňování a akvizice vyučovaný v anglickém jazyce 2021 2021
RPP2021/79 Multimediální příprava výuky předmětu Podnikatelská etika 2021 2021
RPP2021/81 Tvorba multimediálních materiálů pro distanční výuku magisterského předmětu Financial Markets II. B 2021 2021
RPP2021/82 Tvorba multimediálních studijních materiálů pro předmět Insurance II. v magisterském stupni studia 2021 2021
RPP2021/83 Inovace předmětu Úvod do programování v nově akreditovaném bakalářském studijním programu Informatika v ekonomice 2021 2021
RPP2021/84 Tvorba studijních materiálů pro předmět Financial Decision-Making under Risk 2021 2021
RPP2021/89 Inovace předmětu kvantitativní metody se zaměřením na podpůrné materiály nejen k distanční výuce 2021 2021
RPP2021/92 Příprava lektorů pro akademické psaní 2021 2021
Nebyly nalezeny žádné projekty.