Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Rozvojové projekty jsou podávány v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti VŠB-TU Ostrava a zároveň s Dlouhodobým záměrem vzdělávací, vědecké, výzkumné a další tvůrčí činnosti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kód Název projektu Rok zahájení Rok ukončení
IRP/2020/102 Propagace na Ekonomické fakultě 2020 2020
IRP/2020/22 Podpora internacionalizace Ekonomické fakulty 2020 2020