Uchazeč:  Antonio Rodríguez Andrés, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Ekonomie
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 4. 2018 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Jaromír Gottvald, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., Národohospodářská fakulta, VŠE v Praze
prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
doc. Ing. Martin Lábaj, PhD., Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Uchazeč:  Mgr. Ing. František Zapletal, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Systémové inženýrství a informatika
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 4. 2018 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Dušan Marček, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Ivan Brezina, CSc., Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
prof. RNDr. Ing. Petr Fiala, CSc., MBA, Fakulta informatiky a statistiky, VŠE v Praze
doc. Ing. Vladimír Úradníček, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Ivo Martiník, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Uchazeč:   Ing. Michaela Staníčková, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Ekonomie
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 4. 2018 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. RNDr. Milan Viturka, CSc., Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova univerzita
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D., Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice
doc. RNDr. Milan Šimek, Ph.D., Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
doc. Mgr. Miroslav Šipikal, PhD., Národohospodárská fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Uchazeč:  Ing. Šárka Velčovská, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Podniková ekonomika a management
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 4. 2018 ve složení:
Předseda: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová, Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD., Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D., Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně
doc. Ing. Aleš Hes, CSc., Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze

© 2018 VŠB-TU Ostrava