Uchazeč:  dr mgr inż. Patrycja Hąbek
Pracoviště: Faculty of Organization and Management, Silesian University of Technology
Obor: Podniková ekonomika a management
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 10. 2017 ve složení:
Předseda: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Helena Majdúchová, CSc. – Fakulta podnikového manažmentu, EU v Bratislave
prof. Ing. Dana Zadražilová, CSc. – Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
doc. Ing. Ladislav Sojka, CSc. – Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
prof. nzw. dr hab. inż. Witold Bialy. – Instytut Inżynierii Produkcji, Politechnika Śląska

Uchazeč:  Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Ekonomie
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 25. 10. 2017 ve složení:
Předseda: prof. Ing. Jiří Kern, CSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Jan Široký, CSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
prof. PhDr. František Ochrana, DrSc. – Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
prof. Ing. Elena Žárska, CSc. – Národohospodárska fakulta, EU v Bratislave
doc. Ing. Romana Provazníková, Ph.D. – Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice

© 2018 VŠB-TU Ostrava