Uchazeč:  Ing. Václav Friedrich, Ph.D.
Pracoviště: Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Obor: Podniková ekonomika a management
Habilitační komise byla schválena VR fakulty dne 31. 1. 2018 ve složení:
Předseda: prof. PhDr. Jiří Bláha, CSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
Členové: prof. Ing. Petr Šnapka, DrSc. – Ekonomická fakulta, VŠB-TU Ostrava
prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. – Obchodně podnikatelská fakulta SLU v Opavě
prof. Ing. Josef Vodák, PhD. – Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žilině
doc. Ing. Vladimír Chalupský, CSc., MBA – Fakulta podnikatelská, VUT v Brně

© 2018 VŠB-TU Ostrava