Habilitační řízení na Ekonomické fakultě probíhá v těchto oborech:

  • Ekonomie
  • Finance
  • Podniková ekonomika a management
  • Systémové inženýrství a informatika

Vzor titulní strany habilitační práce (formát DOC, 27kB)
Doporučená struktura tezí (formát DOC, 269kB) - formát tištěných tezí je A

Interní směrnice děkana EkF VŠB-TU Ostrava k habilitačnímu řízení a řízení ke jmenování profesorem.


© 2018 VŠB-TU Ostrava