Činnost kateder

Podrobnější informace o vědecko-výzkumném zaměření kateder je možno získat také na webovských stránkách jednotlivých kateder, popř. v katalogu vědecko-technických služeb, který představuje informační službu sloužící k získání lepší orientace ve službách, které VŠB-TUO poskytuje všem zájemcům o spolupráci.


© 2018 VŠB-TU Ostrava