Časopisy fakulty

Na Ekonomické fakultě jsou vydávány dva vědecké časopisy:

Dále neperiodická monografická řada publikací

a řada učebních textů


© 2018 VŠB-TU Ostrava