Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

Studijní specializace Ekonomika a právo v podnikání

Informace pro uchazeče

Nemotejte se bezmocně v paragrafech a raději se mezi nimi naučte orientovat. Zákony totiž nemusí být nutnou komplikací podnikání, ale naopak cestou, po níž budete umět sebevědomě kráčet. Ať už se chystáte založit vlastní společnost, vést mezinárodní korporaci nebo se svou neziskovkou změnit svět k lepšímu.

Jako studenti bakalářského stupně se naučíte jak připravit obchodní smlouvu, orientovat se v daních, a také jak založit vlastní společnost nebo živnost. Controlling, audit a diagnostika podniku se u vás změní z cizích slov na rutinní záležitosti stejně jako měření spokojenosti zákazníků nebo stanovení hodnoty podniku.

Jaké předměty vás čekají?
● Obchodní právo v praxi
● Ekonomická kriminalita
● Řízení lidských zdrojů
● Živnostenské právo
● Světová ekonomika

Profese

 • Správce majetku
 • Auditor
 • Samostatný pracovník finanční a daňové správy
 • Exekutor
 • Specialista sociálního pojištění
 • Specialista výběru a vymáhání pojistného
 • Referent specialista právních záležitostí systému veřejné správy
 • Insolvenční správce
 • Referent ve veřejné správě
 • Odborný referent bezpečnosti práce, pracovních vztahů a pracovních podmínek
 • Prokurista
 • Referent zaměstnanosti
 • Referent státní správy
 • Specialista pracovně právních vztahů
 • Makléř
 • Daňový poradce
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích a municipalitách

Dovednosti

 • Znalost právní terminologie
 • Znalost etiky podnikání
 • Znalosti a dodržování bezpečnosti práce
 • Aplikace manažerských dovedností
 • Vyhodnocování trestněprávních aspektů ekonomické praxe
 • Znalost právních předpisů v podnikání
 • Znalost závazkového práva
 • Znalost daňových a obchodněprávních vztahů
 • Aplikování právních/ekonomických nástrojů pro řešení problémů
 • Znalost HR managementu
 • Tvorba ekonomické analýzy podniku
 • Ekonomické analýzy hospodaření podniku
 • Aplikace pracovněprávních předpisů
 • Tvoření obchodních smluv

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Studijní program Ekonomika a management
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód specializace S04
Název specializace česky Ekonomika a právo v podnikání
Název specializace anglicky Economics and Law in Business
Standardní délka studia 3 roky
Katedra Katedra práva
Zodpovědná osoba doc. Dr. Ing. Pavel Blecharz
Oblasti vzdělávání (zaměření) Ekonomické obory
Klíčová slova Ekonomická kriminalita
Ekonomika a právo v podnikání
Podniková ekonomika, management, marketing a obchod
Pracovní právo
Obchodní právo