SCIO

Bakalářské studium

Průběh přijímacího řízení:

 1. Vyplňte přihlášku ke studiu na https://prihlaska.vsb.cz/uchazec, v přihlášce je nutno zvolit studijní program nebo studijní specializaci, pokud je studijní program členěn na specializace.
 2. Následně je nutno uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení a vytisknout zkrácenou verzi přihlášky, kterou je nezbytné zaslat studijnímu oddělení nejpozději do konce termínu podávání přihlášek.
 3. Přijímací zkoušky se konají prostřednictvím Národních srovnávacích zkoušek – testů Obecných studijních předpokladů, na které je nutno se přihlásit přímo u společnosti scio.cz . Výsledky testů obecných studijních předpokladů fakultě předkládá společnost www.scio.cz, a to vždy nejlepší výsledek uchazeče.
 4. Po uzavření přijímacího řízení učiní děkan fakulty rozhodnutí o bodové hranici pro přijetí (percentil Obecných studijních předpokladů) a ihned lze na webových stránkách fakulty podle čísla přihlášky zjistit, zda je uchazeč přijat.
 5. Přijatým uchazečům je zasláno písemné rozhodnutí o přijetí, a také jsou pozváni k zápisu do studia.
 6. Termíny zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty v měsíci červnu a zpravidla se konají v měsících červenec, srpen a září.
 7. V případě, že uchazeč nebyl přijat ke studiu, může se odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně.

Pravidla

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_004(formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_008(formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_012(formát PDF)

Navazující magisterské studium

Průběh přijímacího řízení:

 1. Vyplňte přihlášku ke studiu na https://prihlaska.vsb.cz/uchazec, v přihlášce je nutno zvolit studijní program nebo studijní specializaci, pokud je studijní program členěn na specializace.
 2. Následně je nutno uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení a vytisknout zkrácenou verzi přihlášky, kterou je nezbytné zaslat studijnímu oddělení nejpozději do konce termínu podávání přihlášek.
 3. Přijímací zkoušky se skládají z písemných testů z Ekonomie a Odborného předmětu (Okruhy a literatura, vzorový test)
 4. Maximální počet bodů z jednoho předmětu je 100 (max. 200 bodů). Pro přijetí ke studiu je rozhodující pořadí uchazečů dle výsledků přijímacích zkoušek.
 5. Lze požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě, že uchazeč splnil následující podmínky: absolvoval stejný studijní obor v bakalářském studiu, neopakoval ročník, vykonal státní závěrečnou zkoušku v řádném termínu a dosáhl za 5 semestrů bakalářského studia aritmetického studijního průměru do 2,00 včetně.
 6. Příjímací zkoušky pro 1. kolo se konají 25. – 26. 6. 2019 a pro 2. kolo 27. 8. 2019 v budově Ekonomické fakulty, Sokolská tř. 33.
 7. Přijatým uchazečům je zasláno písemné rozhodnutí o přijetí, a také jsou pozváni k zápisu do studia.
 8. Termíny zápisu jsou zveřejněny na webových stránkách fakulty v měsíci červnu a zpravidla se konají v měsících červenec, srpen a září.
 9. V případě, že uchazeč nebyl přijat ke studiu, může se odvolat do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to písemně.

Pravidla

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_005 (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_013 (formát PDF)

Doktorské studium

Průběh přijímacího řízení je popsán v Pravidlech přijímacího řízení, které naleznete níže.

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_006 (formát PDF)
 • Pravidla přijímacího řízení nově akreditovaných studijních programů - vyhláška 19_015 (formát PDF)