Přeskočit na hlavní obsah
Přeskočit hlavičku

SCIO

Bakalářské studium

Průběh přijímacího řízení:

 1. Vyplňte přihlášku ke studiu na https://prihlaska.vsb.cz/uchazec, v přihlášce je nutno zvolit studijní program nebo studijní specializaci, pokud je studijní program členěn na specializace v termínu 1. 12. 2019 - 31. 3. 2020.
 2. Následně je nutno uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení do 31. 3. 2020.
 3. Přijímací zkoušky se konají prostřednictvím Národních srovnávacích zkoušek – testů Obecných studijních předpokladů (OSP nebo VŠP), na které je nutno se přihlásit přímo u společnosti scio.cz. Výsledky testů obecných studijních předpokladů fakultě předkládá společnost www.scio.cz, a to vždy nejlepší výsledek uchazeče.
 4. Podmínkou pro přijetí ke studiu do bakalářských studijních programů dosažení středoškolského vzdělání prokázané vysvědčením o maturitní zkoušce, které uchazeč musí dodat formou přílohy elektronické přihlášky, nejpozději do 25. 6. 2020.
 5. O přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech rozhoduje děkan fakulty dle pořadí uchazečů ve vazbě na výsledky přijímacích zkoušek (OSP). Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí, a to nejpozději do 30. 6. 2020. Rozhodnutí o přijetí bude se souhlasem uchazeče zasláno prostřednictvím informačního systému.
 6. Zápisy do studia se budou konat v měsících červenec, srpen a září 2020 a konkrétní pokyny pro zápis do jednotlivých studijních programů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty – www.ekf.vsb.cz.
 7. V případě, že uchazeč nebyl přijat ke studiu, může se odvolat do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to písemně.

Pravidla

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)

Navazující magisterské studium

Průběh přijímacího řízení:

 1. Vyplňte přihlášku ke studiu na https://prihlaska.vsb.cz/uchazec, v přihlášce je nutno zvolit studijní program nebo studijní specializaci, pokud je studijní program členěn na specializace v termínu 1. 12. 2019 - 30. 4. 2020.
 2. Následně je nutno uhradit administrativní poplatek za přijímací řízení do 30. 4. 2020.
 3. Přijímací zkoušky se skládají z písemných testů z Ekonomie a Odborného předmětu, vztahující se ke studijnímu programu, specializaci. (Okruhy a literatura, vzorový test).
 4. Maximální počet bodů z jednoho předmětu je 100 (max. 200 bodů). Pro přijetí ke studiu je rozhodující pořadí uchazečů dle výsledků přijímacích zkoušek.
 5. Lze požádat o prominutí přijímací zkoušky v případě, že uchazeč splnil následující podmínky: absolvoval stejný studijní program (obor, specializace) v bakalářském studiu, dosáhl aritmetického studijního průměru (průměrná známka) za dobu bakalářského studia (prvních 5 semestrů studia) do 2,00 včetně.
 6. Příjímací zkoušky se konají 30. 6. 2020, v budově Ekonomické fakulty, Sokolská tř. 33, Ostrava.
 7. Podmínkou pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských studijních programů řádné ukončení bakalářského studia prokázané bakalářským diplomem, který uchazeč musí dodat formou přílohy elektronické přihlášky, nejpozději do 15. 7. 2020.
 8. O přijetí ke studiu v navazujících magisterských studijních programech rozhoduje děkan fakulty dle pořadí uchazečů ve vazbě na výsledky přijímacích zkoušek. Výsledky přijímacích zkoušek budou zveřejněny nejpozději do 3 dnů ode dne konání přijímacích zkoušek na web stránkách fakulty. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude vydáno do 30 dnů od ověření podmínek pro přijetí, a to nejpozději do 30. 7. 2020. Rozhodnutí o přijetí bude se souhlasem uchazeče zasláno prostřednictvím informačního systému.
 9. Zápisy do studia se budou konat v měsících červenec, srpen a září 2020 a konkrétní pokyny pro zápis do jednotlivých studijních programů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty – www.ekf.vsb.cz.
 10. V případě, že uchazeč nebyl přijat ke studiu, může se odvolat do 30 dnů ode dne jeho oznámení, a to písemně.

Pravidla

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)

Doktorské studium

Průběh přijímacího řízení je popsán v Pravidlech přijímacího řízení, které naleznete níže.

 • Pravidla přijímacího řízení (formát PDF)