• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Ekonomika a management

Informace pro uchazeče

Magisterské studium studijního programu preferuje široký základ znalostí a dovedností. Výběr volitelných předmětů umožňuje profilaci v ekonomice a řízení podnikatelského subjektu a v oblasti řízení lidských zdrojů. V rámci oboru budou mít studenti možnost získat a prohloubit svoje znalosti z různých oblastí managementu s posílením znalostí z oblasti strategických procesů v managementu, jejich projektování a implementace, z finančního řízení, z analýzy efektu podnikatelských subjektů, marketingu, účetnictví, práva, výpočetní techniky, z řízení lidských zdrojů a také z odborné disciplíny, která se zabývá společenskou odpovědností organizace. Studenti se seznámí a částečně procvičí dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné vedení pracovních týmů a pro řízení vlastní kariéry.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru, díky širokému poznatkovému základu, naleznou uplatnění jak ve výrobních a obchodních organizacích, tak také v organizacích nevýrobní povahy, a to především na střední a vyšší hierarchii řízení, po nabytí nezbytných zkušeností. Uplatní se na ekonomických a personálních funkcích a jako odborníci v dalších oblastech a útvarech (organizační a marketingové útvary, dále útvary logistiky, kvality, společenské odpovědnosti). Absolventi oboru se úspěšně uplatňují jako experti a manažeři v poradenských a vzdělávacích firmách. Jsou rovněž připraveni pro úspěšný výkon v multinacionálních organizacích na uvedených pozicích.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód N6208
Název česky Ekonomika a management
Název anglicky Economics and Management
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra marketingu a obchodu
Garant doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc.
Klíčová slova marketing a obchod
ekonomika podniku
účetnictví a daně
ekonomika a právo v podnikání
management