• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní program Hospodářská politika a správa

Uplatnění absolventa

Asolventi magisterskéno studijního programu Hospodářská politika a správa najdou uplatnění jako pracovníci na úrovni středního a vrcholového managementu zejména ve výrobních a nevýrobních firmách, finančních, nefinačních institucí, dále v institucích veřejné správy a na vybraných pozicích a funkcních na municipální úrovni.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód N6202
Název česky Hospodářská politika a správa
Název anglicky Economic Policy and Administration
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová