• O přijetí ke studiu navazujících magisterských studijních programů se mohou prostřednictvím přijímacího řízení ucházet absolventi bakalářských studijních programů.
  • Studium v magisterských studijních programech je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce.
  • Absolventům se přiznává titul „Inženýr“, ve zkratce „Ing.“.

Studijní obor Management

Informace pro uchazeče

Na oboru Management získáte a prohloubíte svoje znalosti z různých oblastí managementu, naučíme vás, jak aplikovat principy strategického managementu, jak řídit lidské zdroje, jak sestavovat a vést pracovní týmy, jak aplikovat management v mezinárodním prostředí, jak aplikovat podnikatelskou etiku, jak řídit vlastní kariéru, jak se vyrovnat s krizovými situacemi v organizacích. Po studiu můžete najít uplatnění jako manažer v odborných manažerských funkcích na různých úrovních, v organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání, českých i zahraničních organizacích, jako štábní specialista na různých úsecích organizace, jako odborník nebo manažer v poradenské a vzdělávací činnosti v oboru management i jako samostatný podnikatel.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru, díky širokému poznatkovému základu, naleznou uplatnění jak ve výrobních a obchodních organizacích, tak také v organizacích nevýrobní povahy, a to především na střední a vyšší hierarchii řízení, po nabytí nezbytných zkušeností. Uplatní se na ekonomických a personálních funkcích a jako odborníci v dalších oblastech a útvarech (organizační a marketingové útvary, dále útvary logistiky, kvality, společenské odpovědnosti). Absolventi oboru se úspěšně uplatňují jako experti a manažeři v poradenských a vzdělávacích firmách. Jsou rovněž připraveni pro úspěšný výkon v multinacionálních organizacích na uvedených pozicích.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia navazující magisterské
Kód 6208T037
Název česky Management
Název anglicky Management
Standardní délka studia 2 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Klíčová slova podnikatelská etika
strategický management
mezinárodní prostředí
lidské zdroje
krize organizace
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)