Přípravný kurz českého jazyka

ke studiu na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava