Studijní program Ekonomické teorie

Informace pro uchazeče

Program nabízí nejvyšší formu institucionalizovaného ekonomického vzdělání. Je zaměřen převážně teoreticky, jak je zřejmé již z jeho nominálního označení. Je proto určen především těm zájemcům, kteří chápou význam ekonomické teorie
pro praktickou hospodářskou činnost a kteří mají sklon k analytickému teoretickému myšlení.
Předpokladem přijetí ke studiu je absolvování předcházejících stupňů ekonomického vzdělání, to znamená stupně bakalářského a magisterského. Nezbytná je i znalost anglického jazyka a matematického aparátu, umožňující studium zahraničních odborných textů.

Uplatnění absolventa

Studijní program svým obsahovým zaměřením a používanými pedagogickými postupy připravuje doktorandy pro působení v takových oblastech, jako jsou například, výzkumná činnost v široce pojaté oblasti ekonomie, účast na tvorbě hospodářské politiky na různých úrovních a evaluaci jejich výsledků, veřejná správa, neziskové organizace, poradenství, pedagogické působení v ekonomickém školství. Absolventi studia prokazují svou profesní způsobilost i v řadě aktivit, které primárně nemají ekonomickou povahu, ale jsou ekonomicky, zejména finančně, determinovány. Zaměření a celková povaha studia v tomto studijním programu činí jeho absolventy značně adaptabilními vůči požadavkům trhu práce.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia doktorské
Jazyk výuky čeština
angličtina
Kód P6201
Název česky Ekonomické teorie
Název anglicky Economic Theory
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant prof. Ing. Václav Jurečka, CSc.
Klíčová slova Obecná ekonomická teorie
Metodologie ekonomické vědy
Ekonomické modely
Mikroekonomie
Makroekonomie