• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
 • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
 • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Finance

Informace pro uchazeče

Bakalářské studium na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava je koncipováno jako 3 leté. Je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce. Úspěšným absolventům je udělen titul bakalář - Bc..
Ke studiu bakalářských studijních programů na Ekonomické fakultě VŠB–TU Ostrava se mohou přihlásit uchazeči, kteří absolvovali alespoň střední školu s maturitou. Přijímací zkoušky ke studiu v bakalářských studijních programech jsou realizovány na základě výběrového řízení, ve kterém je základním kritériem výběru výsledek Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) dosažený v testu obecných studijních předpokladů (OSP nebo VŠP). Uchazeči o studium vykonávají testy obecných studijních předpokladů prostřednictvím společnosti www.scio.cz, s.r.o. Z výsledků testů OSP je vytvořeno pořadí uchazečů.

Profese

 • Daňový referent
 • Pracovník v controllingu
 • Finanční a daňový poradce
 • Pracovník finančních útvarů v korporátní sféře
 • Osobní bankéř
 • Poradce osobních financí
 • Bankovní a pojišťovací poradce
 • Investiční poradce
 • Ekonom v korporátní sféře, neziskových organizacích, municipalitách, finanční manažer (střední úroveň řízení)
 • Pojišťovací makléř
 • Pracovník finančních a jiných útvarů státní správy
 • Pracovník finanční správy
 • Bankovní specialista
 • Investiční makléř
 • Účetní

Studijní plány

Detailní informace
Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky čeština
Kód B0412A050005
Název česky Finance
Název anglicky Finance
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra financí
Garant prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Klíčová slova Investiční rozhodování
Daňová soustava
Finanční analýza
Bankovnictví a pojišťovnictví
Finanční řízení a rozhodování