• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní program Hospodářská politika a správa

Informace pro uchazeče

Základem studia programu Hospodářská politika a správa v bakalářském stupni studia jsou odborné znalosti společného základu studia v oblastech mikroekonomie, makroekonomie, podnikových financí, účetnictví, daní, marketingu a managementu. Tyto znalosti a dovednosti jsou dále rozšiřovány a prohlubovány v rámci studia jednotlivých oborů studia, zejména v oblastech podnikových financí, finančních trhů, hospodářské politiky, ekonomie trhu práce a regionální ekonomie, evropské a světové integrace, Evropské unie atd.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód B6202
Název česky Hospodářská politika a správa
Název anglicky Economic Policy and Administration
Standardní délka studia 3 roky
Garant prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
Klíčová slova národní hospodářství
účetnictví a daně
finance
veřejná správa
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma kombinovaná - Šumperk (cs)
forma kombinovaná - Valašské Meziříčí (cs)