• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní obor Management

Informace pro uchazeče

Na oboru Management vás naučíme, jak zvládnout manažerské funkce, jak řídit ekonomické a sociální procesy různých typů organizačních subjektů, jak zvládat personální procesy včetně odměňování, jak využívat různé metody a techniky v managementu, jak uplatňovat sociologické a psychologické poznatky v řídící činnosti, jak řídit výrobní procesy a procesy služeb i jak řídit malou firmu. Po studiu můžete najít uplatnění jako manažer v odborných manažerských funkcích na různých úrovních, v organizacích různé velikosti, vlastnické či právní formy, v různých odvětvích a oborech podnikání, českých i zahraničních organizacích, jako štábní specialista na různých úsecích organizace, jako odborník nebo manažer v poradenské a vzdělávací činnosti v oboru management i jako samostatný podnikatel.

Uplatnění absolventa

Absolventi oboru naleznou uplatnění jak ve výrobních, obchodních a inženýrských organizacích, tak také v organizacích nevýrobní povahy, zpravidla na základní úrovni řízení. Jsou připraveni na výkon odborných manažerských funkcí jako štábní specialisté na různých úsecích podniku. Absolventi bakalářského oboru rovněž získají základní ekonomické znalosti a manažerské dovednosti, které jsou potřebné k vlastnímu podnikání. Absolventi bakalářského studia nalézají také uplatnění v poradenských a vzdělávacích činnostech v oboru managementu, ať již jako odborníci nebo manažeři.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6208R037
Název česky Management
Název anglicky Management
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra managementu
Garant doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Klíčová slova manažerské funkce
metody a techniky
psychologické poznatky
výrobní proces
personální procesy
Studijní plány forma prezenční (cs)
Specializace Sportovní management - forma prezenční (cs)