• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

Studijní obor Veřejná ekonomika a správa

Informace pro uchazeče

Chcete se podílet na správě a rozvoji svého města či kraje? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání bez ohledu na krize? Víte, že veřejný sektor a veřejná správa v ČR má 721 tisíc zaměstnanců a vyžaduje stále nové, kreativní, vysokoškolsky vzdělané zaměstnance a chcete se jimi stát? Pak pro Vás je dobrým předpokladem začít bakalářským studiem oboru Veřejná ekonomika a správa na Ekonomické fakultě VŠB – TU v Ostravě. Studovat lze v prezenční či kombinované formě v Ostravě a dále v kombinované formě na detašovaných pracovištích v Šumperku a ve Valašském Meziříčí.

Uplatnění absolventa

Absolventi naleznou uplatnění zejména na obecních a krajských úřadech, v centrálních a územních organizacích státní správy, na finančních úřadech, u Policie ČR, na celních úřadech, úřadech práce, správách sociálního zabezpečení, ve zdravotních pojišťovnách, školách všech stupňů, v nemocnicích, zařízeních sociální péče, v kulturních zařízeních, masmédiích a rovněž i v podnicích dopravní a technické infrastruktury.


Fakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Kód 6202R055
Název česky Veřejná ekonomika a správa
Název anglicky Public Economics and Administration
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra veřejné ekonomiky
Garant doc. Ing. Petr Tománek, CSc.
Klíčová slova metody
bakalářské studium
neziskové organizace
Studijní plány forma prezenční (cs)
forma kombinovaná (cs)
forma kombinovaná - Šumperk (cs)
forma kombinovaná - Valašské Meziříčí (cs)