• Standardní doba studia v bakalářských studijních programech je 3 roky.
  • Bakalářské studium je ukončeno státní bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce.
  • Úspěšným absolventům je udělen titul „Bakalář“, ve zkratce „Bc.“.

European Business Studies

Informace pro uchazeče

Career Possibilities
Graduates primarily continue in the master program. They can also work in middle management positions in industry, trade or services. Graduates can find work in EU administration.
Program Characteristics
Students follow obligatory courses (see tab.) of which many reflect the EU context. In each semester students can also choose from a wide offer of optional courses like International Monetary Relations, International Business, E-business application etc. In the last semester students participate in practical placements abroad or in the Czech Republic.

Uplatnění absolventa

Absolventi disponují kompetencemi pro vedení menších mezinárodních týmů a řízení širokého spektra podnikatelských projektů. Svoji kariéru mohou směřovat do oblasti středního managementu v průmyslu, obchodu či službách. Mohou rovněž pracovat ve veřejné správě v rámci Evropské unie, nebo pokračovat ve studiu navazujícího magisterského programu.Studijní plányFakulta Ekonomická fakulta
Typ studia bakalářské
Jazyk výuky angličtina
Kód 6208R174
Název česky European Business Studies
Název anglicky European Business Studies
Standardní délka studia 3 roky
Garantující katedra Katedra ekonomie
Garant doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Klíčová slova mezinárodní měnové vztahy
EU
mezinárodní obchod
management