Výsledky přijímacího řízení

Výsledky budou známy v červnu 2018.


1. kolo

Harmonogram zápisu pro 1. ročníky bc. a nmgr. studia

Výsledky přijímacího řízení do bakalářských studijních programů pro akademický rok 2018/19 – přijatí uchazeči ke studiu

Ostrava

Valašské Meziříčí

Šumperk

Výsledky přijímacího řízení do studijních oborů navazujícího magisterského studia pro akademický rok 2018/19 – přijatí uchazeči ke studiu

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA  N6202

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: EKONOMIKA A MANAGEMENT  N6208

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÝ STUDIJNÍ PROGRAM: SYSTÉMOVÉ INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKA  N6209


© 2018 VŠB-TU Ostrava