Výuka v příjemné učebně s moderními učebními pomůckami

OSTRAVA – K dalšímu zkvalitnění výuky studentů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava významnou měrou přispěl Magistrát města Ostravy. Z letošního rozpočtu poskytl účelovou dotaci ve výši 1,7 miliónu korun na nákup vybavení učeben audiovizuální technikou. Šest nově zrekonstruovaných učeben tak již několik týdnů slouží studentům a pedagogům fakulty. Jak podotkla Dana Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, pomoci města Ostravy si fakulta velmi váží. Finanční dotace přispěla k tomu, že dnes jsou již všechny učebny fakulty vybaveny špičkovou technikou, bez níž se moderní vysokoškolská výuka neobejde.
 

2010-11-30_nove-ucebny-1

V moderních učebnách pedagogové i studenti používají pro prezentaci svých výukových předloh a materiálů počítač, vizualizer a data-video projektor. Rovněž provádějí záznamy prezentací s využitím technologií na bázi vícedruhových médií, které jsou pak k dispozici v reálném čase nebo na vyžádání v rámci služeb portálu MERLINGO (www.merlingo.cz).
 
2010-11-30_nove-ucebny-2

Příjemné prostředí nových poslucháren si pochvalují i studenti třetího ročníku kombinovaného studia oboru Ekonomika podniku.
(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava