Do Ostravy za vzděláním i kulturou

OSTRAVA – Celkem 124 žen a mužů zahájilo letos v září první ze šesti semestrů Univerzity třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Zatímco nyní se aktivní senioři věnují otázkám ekonomiky a managementu podniku, ve druhém semestru budou probírat právní problematiku. „Na právo se celkem těším,“ řekla nám Marie Starnovská, která do Ostravy dojíždí na přednášky ze svého bydliště v Kunčicích pod Ondřejníkem. Ještě nedávno učila němčinu středoškoláky ve Frenštátě pod Radhoštěm. Když odešla do důchodu, přemýšlela, jak naloží s volným časem. Začátkem září se přihlásila na Univerzitu třetího věku a měla štěstí, že se pro ni našlo ještě volné místo. „Zájem o studium totiž rok od roku stoupá,“ potvrdila Marcela Palochová, koordinátorka Univerzity třetího věku na ostravské Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. „Nyní se u nás ve třech ročnících vzdělává celkem 298 seniorů. Vedle ekonomických a právních témat probírají také problematiku zdravovědy, psychologie a rovněž se zdokonalují v práci na počítačích v moderních učebnách na fakultě,“ dodala Marcela Palochová.
Věkový průměr účastníků Univerzity třetího věku na Ekonomické fakultě v Ostravě se pohybuje kolem 65 let. Je zajímavé, že se vzdělávají převážně ženy. „V našem ročníku je mužů zhruba jedna pětina,“ dodává Marie Starnovská, která do Ostravy dojíždí ještě se svou kamarádkou z Kozlovic. „Z časových i ekonomických důvodů se přepravujeme z Beskyd do Ostravy autem a vždy si ještě naplánujeme nějakou výstavu před odpoledními přednáškami nebo návštěvu večerního divadelního představení. Penzi si zkrátka užíváme,“ dodala 63letá seniorka s úsměvem.

(MTA)

2010-11-18_kultura-1
Foto ze slavnostní imatrikulace v září 2010.


18.11.2010


© 2018 VŠB-TU Ostrava