Premiér České republiky Petr Nečas přednášel studentům EkF VŠB-TU OSTRAVA

2010-10-13_necas-1

V pondělí 11. října 2010 zavítal na Ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava premiér České republiky Petr Nečas. Na akademické půdě hosta přivítala děkanka Ekonomické fakulty Dana Dluhošová a poděkovala Petru Nečasovi, že si při návštěvě Ostravy udělal ve svém nabitém programu čas a zavítal mezi budoucí ekonomy.

2010-10-13_necas-2

Studenti do posledního místa zaplnili největší posluchárnu na fakultě a pozorně sledovali přednášku premiéra Petra Nečase k problematice současné ekonomické situace.
 
2010-10-13_necas-3

Český premiér se ve svém vystoupení zaměřil zejména na problematiku veřejných rozpočtů. Pozorným posluchačům názorně v číslech vysvětlil, proč je zapotřebí uskutečnit reformu veřejných financí a postupně zastavit zadlužování naší země. Petr Nečas uvedl, že k tomuto kroku českou vládu vedou velmi silné ekonomické rozpočtové důvody. Například v roce 2011 základní parametry státního rozpočtu předpokládají příjmy zhruba ve výši 1 000 miliard korun a výdaje ve výši 1 135 miliard korun. "Celkový souhrn deficitu, do kterého musíme započítat i rozpočty obcí a krajů, je odhadován na 4,6 procenta hrubého domácího produktu," dodal premiér.
 
2010-10-13_necas-4

Na tabuli názorně vysvětlil hlavní zdroje výdajů státního rozpočtu: Zhruba 350 miliard korun, což je největší výdajová položka v rámci státního rozpočtu, je zapotřebí pro penzijní systém. Dalších 185 miliard korun tvoří výdaje na platy a odvody na zdravotní a sociální pojištění pracovníků veřejného sektoru, kteří jsou placeni ze státního rozpočtu. Třetí největší výdajovou položkou je tzv. dluhová služba. Zatímco v roce 2004 tato položka představovala 35 miliard korun, dnes tvoří již 76 miliard korun.
 
2010-10-13_necas-5

Celý záznam přednášky Petra Nečase na ekonomické fakultě najdete na www.merlingo.cz.
 
2010-10-13_necas-6

Budoucí ekonomové ocenili, že si Petr Nečas našel čas i na dotazy. Aktuální otázky studentů se týkaly například většího zdanění hazardních her, nečekaně obrovského nárůstu fotovoltaických elektráren, změn penzijního systému, zpoplatnění dálnic prostřednictvím elektronických vinět apod.
 
2010-10-13_necas-7

Děkanka Dana Dluhošová se zajímala o názor na další vývoj financování vysokých škol. Premiér Nečas zdůraznil nutnost reformy vysokoškolského studia. Uvedl, že nyní je na vysokých školách a univerzitách v České republice k dispozici 104 tisíc studijních míst. Za tři roky bude maturovat 94 tisíc středoškoláků. Z těchto čísel je evidentní, že vysokoškolská nabídka se musí zredukovat a více se orientovat na kvalitu studia a jeho těsnější propojení s vědou a výzkumem. "Takže, učte se...", vyzval studenty na závěr své přednášky Petr Nečas a poděkoval jim za pozornost a za podnětné dotazy.

Studenty vystoupení českého premiéra zaujalo. Líbilo se i Ondřeji Bubovi, studentu čtvrtého ročníku oboru Ekonomika a právo v podnikání: "Bylo to super. Za necelou hodinu pan premiér názorně a srozumitelně vysvětlil složitou ekonomickou situaci v naší republice, přičemž v některých oblastech, například u penzijního systému, nastínil očekávaný vývoj situace až do roku 2050," dodal Ondřej Buba.
 
(Text a foto: MTA)


Zpravodajství z návštěvy Petra Nečase na EKF VŠB-TU Ostrava zaznamenala Česká televize Ostrava. Záznam lze zhlédnout zde, začíná v čase 03.50 minut

© 2018 VŠB-TU Ostrava