Ženy, učme se podnikat

Tisková zpráva ze dne 13. září 2010

Mezinárodní konference EU WOMEN 2010 v Ostravě na téma:

Ženy, učme se podnikatOSTRAVA - V prostorách Nové Auly VŠB-TU OSTRAVA se v pondělí 13. září 2010 uskutečnila Mezinárodní konference EU WOMEN 2010 za účasti více než šedesáti účastníků z osmi zemí, kteří spolupracují na dvouletém projektu EU WOMEN, financovaném Evropskou Unií v rámci programu Leonardo da Vinci. Hlavním cílem je pomoci ženám, které se rozhodly začít podnikat.
 
2010-09-13_1-EU-Women

Na projektu se podílejí partneři z osmi zemí: České republiky, Velké Británie, Bulharska, Litvy, Itálie, Portugalska, Rumunska a Španělska pod koordinací týmu ze Severního Irska.
 
2010-09-13_2-EU-Women

Účastníky konference na půdě Vysoké školy báňské TU Ostrava přivítal její rektor Ivo Vondrák, který nad EU WOMEN 2010 převzal záštitu.
 
2010-09-13_3-EU-Women

Českou republiku v této mezinárodní spolupráci zastupuje Institut inovace vzdělávání při Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Vedoucí institutu Danuše Bauerová konferenci zahájila a přítomné seznámila s programem, jehož nedílnou součástí byl workshop na téma Ženy, učme se podnikat.
 
2010-09-13_4-EU-Women

Hlavním výstupem projektu je eLearningový online kurz v LMS Moodle, který je volně přístupný v osmi jazycích na portálu Ekonomické fakulty: http://moodle.vsb.cz/euwomen. Zatímco v cizojazyčných verzích se do kurzu přihlásily již stovky žen, které mají zájem začít podnikat nebo svou firmu již za pomoci tohoto vzdělávacího internetového kurzu úspěšně rozjely, český on line kurz své pomyslné dveře ženám teprve otevírá. Stačí se jen zaregistrovat a vstoupit do virtuálního světa, v němž se účastnice kurzu seznámí s hlavními faktory úspěšného podnikání. Jak uvedla jedna z přítomných účastnic Zuzana Florianová z Křenovic u Slavkova, tento kurz je jednoduchý, přehledný a přitom velmi inspirující. „Vede vás krok za krokem a pomáhá s orientací v základních podmínkách vašeho podnikatelského startu. Přihlásila jsem se do anglické verze on-line kurzu, kde jsem mimo jiné ocenila bohatou diskusi účastnic, které si vzájemně vyměňují zkušenosti, rady, ale i nápady,“ dodala Zuzana Florianová, absolventka anglické Kingston univerzity, která věří, že i české diskusní fórum brzy přinese spoustu zajímavých podnětných návrhů.
 
2010-09-13_5-EU-Women

Ženám a podnikání – tomuto tématu se ve svém vystoupení na konferenci věnovala Věra Flasarová, bývalá poslankyně Evropského parlamentu a členka Výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Ve svém vystoupení mimo jiné uvedla, že ženy, které se pustí do podnikání, musí počítat s tím, že vstoupí do tvrdého tržního prostoru konkurence, v němž narazí na spoustu překážek a soupeřů, kteří rozhodně nebudou mít ohledy na fakt, že jejich konkurencí je žena. Věra Flasarová proto velmi ocenila snahu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, která prostřednictvím projektu EU WOMEN pomáhá začínajícím podnikatelkám formou bezplatného vzdělávacího on-line programu.
 
2010-09-13_6-EU-Women

Ostravský Úřad práce evidoval k 31. srpnu 2010 celkem 21 000 uchazečů o práci, z toho 10 311 žen. Jak ve svém vystoupení uvedla Yvona Jungová, ředitelka Úřadu práce v Ostravě, existuje několik možností, jak ženám v podnikatelském rozjezdu pomoci. Například vedle motivačních a rekvalifikačních kurzů stát poskytuje nezaměstnaným ženám finanční dotaci, a to pod jedinou podmínkou, že budou podnikat minimálně dva roky. „K úspěšnému startu začínajícím podnikatelkám jistě může pomoci on-line kurz EU WOMEN,“ dodala Yvona Jungová.
 
2010-09-13_7-EU-Women

„Průzkumy potvrzují, že pro ženu, která začala podnikat a navíc se stará o svou rodinu, jsou nejtěžší první tři roky,“ uvedla ve svém vystoupení Martina Ježková z Moravské asociace podnikatelek a manažerek. „Proto pomáháme ženám při rozjezdu podnikání a pak v následujícím tříletém období. Poskytujeme jim odborné rady z oblasti účetnictví, marketingu, reklamy apod. O možnosti zapojení do zajímavého vzdělávacího internetového kurzu EU WOMEN budeme naše kolegyně co nejdříve informovat,“ dodala Martina Ježková.
 
2010-09-13_8-EU-Women

Mnohé účastnice se aktivně zapojily do workshopu, který probíhal přímo v konferenčním sále. Přesvědčily se, že on-line kurz je přehledný a že se v něm snadno orientují. Kurz není sice lektorován, nicméně z diskuse vyšel návrh, aby účastnice online studia EU WOMEN v rámci kurzů celoživotního vzdělání na Ekonomické fakultě VŠB TU-Ostrava absolvovaly dvě až tři prezenční setkání začínajících podnikatelek za účasti lektora.
 
2010-09-13_9-EU-Women

Mezi účastníky konference zavítala také redaktorka Dagmar Fanfulíková (vlevo), která pro zpravodajství České televize připravila z průběhu jednání reportáž. Ke zhlédnutí je zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/410231100090913-udalosti-v-regionech-ostrava/
Začíná v čase 04.35 minut
(Text a foto: MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava