Manažerem nanečisto

Tisková zpráva ze dne 6. května 2010

Studenti z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava obhájili své prvenství ve třetím ročníku soutěže Manažerem nanečisto

PRAHA – Loňské prvenství ve vysokoškolské soutěži Manažerem nanečisto úspěšně obhájili Martina Palonciová a Stanislav Rejchrt, studenti Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Druhé místo získali Martin Kabát a Stanislav Pouska ze Západočeské univerzity v Plzni a třetí příčku obsadili Klára Trávníková a Jan Rojíček z Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.
Letošního 3. ročníku soutěže, pořádané Nadací Tomáše Bati ve Zlíně a neziskovou vzdělávací organizací Junior Achievement, se zúčastnili vysokoškolští studenti ekonomie z 25 tuzemských univerzit. Soutěže se letos zúčastnilo 225 dvojic, z nichž nejpočetnější zastoupení měla právě Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava.
Všichni účastníci si změřili své znalosti a schopnosti při řízení virtuální firmy v originální počítačové simulaci JA Titan. V této hře si tak prověřili své strategické ekonomické myšlení při řízení virtuální firmy, přičemž se museli vyrovnat s uvedením nového výrobku na trh, ale také s velkými výkyvy poptávky v důsledku sezónnosti hospodářského cyklu daného výrobku.
Nejlepších osm manažerských týmů se probojovalo až do pražského finále, které se uskutečnilo 4. 5. 2010 v Praze. Vítězové obdrželi hodnotné ceny, které byly věnovány partnerskou společností soutěže - Hewlett Packard.
Opakovaně dobré výsledky a úspěšnost studentů Ekonomické fakulty VŠB-TUO svědčí o tom, že je této problematice na fakultě věnována patřičná pozornost a studenti jsou velmi dobře připraveni řešit reálné ekonomické problémy.
(MTA)
 
2010-05-06-manazerem-nanecisto-1m  2010-05-06-manazerem-nanecisto-2m
Text k foto:
1. Z průběhu finálové soutěže osmi dvoučlenných týmů.
2. Společné foto těch, co se dostali do finále spolu s organizátory soutěže Manažerem nanečisto.
 

© 2018 VŠB-TU Ostrava