Na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava začal International Week

OSTRAVA – Týdenní maratón přednášek zahraničních pedagogů byl v pondělí 19. dubna 2010 zahájen na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava. Protože vysokoškolští odborníci z Belgie, Francie, Kanady, Rakouska, Rumunska, Polska, Slovenska a Turecka budoucím ekonomům přednášejí výhradně v anglickém jazyce, i název této ojedinělé týdenní vzdělávací akce na Ostravsku má anglický název: International Week.

Všichni studenti ekonomické fakulty se učí anglicky. Jak dokáží v cizí řeči porozumět odborným tématům, kterým se na vysoké škole věnují, to si mohou otestovat právě v tomto netradičním vzdělávacím týdnu. Na přednáškách a seminářích se zároveň seznámí i s jinými styly výuky zahraničních pedagogů. Organizátoři netradičního týdne výuky z oddělení zahraničních styků EkF VŠB-TU Ostrava pod vedením Márii Jaškové připravili obsahovou náplň přednášek v takové skladbě, aby oslovila co nejvíce studentů, kteří se vzdělávají v těch nejrůznějších ekonomických oborech.

Jak uvedla děkanka ostravské Ekonomické fakulty Dana Dluhošová, návštěva ekonomických vysokoškolských pedagogů ze zahraničí je přínosná i pro kolektiv pedagogů z EkF VŠB-TU Ostrava. Čeští pedagogové budou mít díky návštěvě svých kolegů nejen příležitost poznat styl výuky běžný na zahraničních školách, ale také načerpat nové odborné poznatky a navázat mezinárodní spolupráci ve vědě a výzkumu. To je dnes pro úspěšný rozvoj vysoké školy klíčové.

(MTA)
2010-04-19_profesorka
Profesorka Renata Madzinová z Prešova si v průběhu své pondělní přednášky připravila pro studenty ekonomickou hru. Zahráli si na ministra financí a museli si poradit s tvorbou státního rozpočtu v době hospodářské krize.

2010-04-19_zahajeni

Ze slavnostního zahájení International Week.

© 2018 VŠB-TU Ostrava