XII. ročník mezinárodní konference MEKON 2010 v Ostravě zahájen

OSTRAVA - Dvoudenní mezinárodní konference MEKON 2010 byla dnes zahájena na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, která ji již podvanácté organizuje ve spolupráci s Nadačním fondem Karla Engliše. Tentokrát je na konferenci přítomno 170 studentů interních i externích doktorských studijních programů z České republiky, Slovenska, Polska, Maďarska a Německa. Největší zájem projevili o studijní sekce věnované ekonomii, podnikové ekonomice, financím a účetnictví, veřejné ekonomice a správě.

Jak nás informovala hlavní organizátorka konference Markéta Zajarošová, akademická pracovnice Katedry marketingu a obchodu EKF VŠB-TU Ostrava, oproti minulým ročníkům je letošní novinkou vznik samostatné sekce, jejíž účastníci budou diskutovat v anglickém jazyce.

V rámci konference budou oceněny nejlepší příspěvky, které budou publikovány ve zvláštním čísle vědeckého časopisu fakulty Ekonomická revue – Central European Review of Economic Issues. Toto periodikum patří mezi recenzované časopisy rady české vlády pro vědu a výzkum.

(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava