Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě je nejúspěšnějším testovacím střediskem ECDL v českém školství

Česká společnost pro kybernetiku a informatiku (ČSKI), která je výhradním nositelem licence mezinárodního konceptu počítačové gramotnosti ECDL (European Computer Driving Licence), často také označovaného jako „řidičák na počítač“, ocenila ve čtvrtek 17. prosince 2009 Ekonomickou fakultu VŠB-TU v Ostravě za dlouhodobý přínos v počítačové gramotnosti cenou Nejúspěšnějšího testovacího střediska ECDL v oblasti školství. 

ECDL je mezinárodně uznávaná, objektivní a standardizovaná metoda pro ověřování počítačové gramotnosti, která využívá praktické testy ke zjištění, zda je libovolná osoba schopna používat běžné informační a komunikační technologie alespoň na takové úrovni, která odpovídá mezinárodní definici počítačové gramotnosti. Ekonomická fakulta VŠB-TU v Ostravě tyto testy svým studentům nejen nabízí, ale jsou začleněny i do jejích vzdělávacích programů. "Každý student se může rozhodnout, zda testy absolvuje. V případě jejich složení mu bude uznána zkouška ze základů informatiky," říká Dana Dluhošová, děkanka EKF VŠB-TU Ostrava. "Zájem o podstoupení testování ze strany studentů nás mile překvapil," prozrazuje Dluhošová a dodává, že do dnešního dne bylo úspěšně otestováno celkem 1 666 studentů. Ti se pak mohou u potencionálních zaměstnavatelů prokázat kromě dosaženého vzdělání i certifikátem o úspěšném složení testů počítačové gramotnosti ECDL. 

"Považujeme za důležité zdůraznit dlouhodobý přínos ostravské ekonomické fakulty pro zvyšování počítačové gramotnosti a vyzdvihnout její spolupráci s ECDL," prohlásila prof. Olga Štěpánková, zástupkyně ECDL. Jak dále uvedla, velmi si cení všech aktivit, které fakulta v rámci počítačového vzdělávání zrealizovala nebo plánuje, protože tím umožňuje svým studentům být konkurenceschopnějšími na trhu práce. 

"Za deset let ECDL testování v České republice se podařilo otestovat téměř 45 tisíc osob a vydat kolem 34 tisíc dokladů počítačové gramotnosti," říká Jiří Chábera, manažer ECDL pro Českou republiku. 

"Koncept počítačové gramotnosti ECDL pokrývá dnes již téměř celý svět. ECDL testy jsou v současné době prováděny ve 160 zemích za stejných podmínek, stejným způsobem a se stejnými úkoly a otázkami. Ve všech zemích se jich doposud zúčastnilo celkem 9 286 181 osob, z toho v České republice ECDL testy absolvovalo 44 898 zájemců. 18 662 z nich obdrželo ECDL Certifikáty a 15 738 Osvědčení ECDL Start, které získá uchazeč po úspěšném složení čtyř ze sedmi testů, resp. oblastí počítačové gramotnosti," objasňuje situaci v České republice Chábera. 

"Ve světě je dnes koncept ECDL běžně využíván personalisty podobně, jako jsou využívány certifikace jazykových znalostí či jiných odborných dovedností. Ačkoli se jedná o jednoduchý, standardizovaný, objektivní a nezávislý nástroj, který je schopen s minimem nákladů zaměstnavatelům i zprostředkovatelům trhu práce značně usnadnit život a ušetřit či získat nemalé finanční prostředky, čeští zaměstnavatelé a personalisté jej zatím převážně nedokážou efektivně využívat a někteří se jeho využívání dokonce aktivně brání," říká Jiří Chábera a dodává, že to patrně souvisí s českou povahou. 

(MTA)


přebírání ocenění
Děkanka Ekonomické fakulty VŠB TU-Ostrava Dana Dluhošová přebírá ocenění od Olgy Štěpánkové, zástupkyně společnosti ECDL.

Jiří Chábera a Olga Štěpánková

 Semináře se zúčastnil také Jiří Chábera, manažer ECDL pro Českou republiku. Na snímku vedle Olgy Štěpánkové.

odborný seminář o počítačové gramotnosti

U příležitosti předání významného ocenění naší fakultě se uskutečnil odborný seminář o počítačové gramotnosti a jejím zvyšování za účasti zástupců Moravskoslezského kraje a magistrátu města Ostravy.
 


   
© 2018 VŠB-TU Ostrava