Den otevřených dveří na EKF VŠB-TU OSTRAVA

Den otevřených dveří se koná tuto sobotu 28. listopadu 2009 na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava v Sokolské ulici. Od 10 do 13 hodin se návštěvníci mohou seznámit s podmínkami přijímacího řízení a nabídkou studijních oborů, o nichž si mohou individuálně pohovořit s pracovníky jednotlivých kateder. Veřejnosti budou zpřístupněny také posluchárny a učebny, z nichž některé se řadí k nejlépe vybaveným školicím střediskům v České republice. Jedná se například o moderní učebnu vybavenou na bázi technologie tenkých klientů SunRay, kterou od letošního září využívá více než 6000 studentů všech studijních oborů Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

(MTA)


© 2018 VŠB-TU Ostrava