Beseda s guvernérem České národní banky

O příčinách světové hospodářské krize a jejím vlivu na ekonomiku České republiky besedoval se studenty Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava guvernér České národní banky doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. Vzácného hosta čekala v úterý 27. října 2009 do posledního místečka zaplněná posluchárna. Průběh přednášky včetně následné besedy se studenty byl rovněž živě přenášen online na www.ekf.vsb.cz, kde ji zhlédly stovky dalších studentů, pedagogů a kde je možné se s vystoupením Zdeňka Tůmy seznámit i nyní.

Guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmu zařadil časopis Global Finance mezi sedm nejlepších centrálních bankéřů světa za uplynulý rok. Při hodnocení kladl měsíčník důraz na výsledky, s jakými jednotliví centrální bankéři dokázali provést své země nejhorší finanční krizí od 30. let. Hodnocení sleduje parametry jako je inflace, ekonomický růst, stabilita měny či nastavení úrokových sazeb.

(MTA)

doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.
posluchárna
Posluchárna byla zaplněna do posledního místa.
studenti
Někteří z těch, co se do posluchárny už nevešli…
sledování na notebooku
 …. si guvernéra poslechli online
na svém notebooku.


© 2018 VŠB-TU Ostrava